Współpraca

Serwis Fanatycy Adrenaliny proponuje współpracę z reklamodawcami. Współpraca polega na możliwości opublikowania artykułu związanego z tematyką naszego serwisu, w którym można zareklamować swoją działalność.

Artykuły mogą napisać nasi pracownicy lub można przesłać artykuły gotowe do publikacji. Gotowe artykuły muszą spełniać poniższe warunki:

Wymagania merytoryczne dla artykułów:

1. Treść artykułu musi być unikalna;
2. Artykuł nie może zawierać błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, ortograficznych, czy stylistycznych;
3. Artykuł musi dotyczyć tematu w tytule;
4. Artykuł nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub naruszać praw i dóbr osób trzecich. Nie może naruszać zasad dobrych obyczajów lub wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, związanej z mniejszościami seksualnymi. Artykuł nie może propagować przemocy i zawierać treści pornograficznych. Zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji przesłanego artykułu;

5. Treść reklamowa w artykule nie może stanowić ponad 1/3 zawartości artykułu. Treść reklamowa powinna być dopełnieniem treści informacyjnej. Nazwa firmy nie może znaleźć się w tytule artykułu;
6. Serwis „Fanatycy Adrenaliny” nie publikuje tekstów narracyjnych, fabularnych, powieści, czy opowiadań;

Wymagania techniczne dla artykułów:

1. Tytuł zawierający maksymalnie 120 znaków ze spacją, informujący o treści artykułu;
2. Krótki „Lead” opisujący treść artykułu, zawierający maksymalnie 300 znaków ze spacją;
3. Artykuł powinien zawierać treść od 900 do 10 000 znaków;
4. Do artykułu trzeba dołączyć zdjęcie o rozmiarze: szerokość od 1000px do 1400px, wysokość: minimum 940px. Serwis Fanatycy Adrenaliny musi uzyskać zgodę na publikację zdjęcia od właściciela zdjęcia. Adnotacje o prawach do publikacji proszę przesłać na nasz adres mailowy. Istnieje możliwość dodania do artykułu zdjęcia, które zostanie wybrane z banku zdjęć przez naszego moderatora;
5. W treści artykułu możemy umieścić jeden link;
6. Zdjęcia w treści artykułu nie mogą przekraczać rozmiaru 1000px na 600px. Serwis „Fanatycy Adrenaliny” musi otrzymać zgodę na wykorzystanie każdego zdjęcia;
7. Artykuł przed publikacją musi zostać sformatowany (pogrubienie nagłówków, widoczne odstępy pomiędzy akapitami);

Moderator może odesłać artykuł do poprawy w następujących sytuacjach:

1. Treść nie odpowiada zawartości serwisu:
2. Brak formatowania (moderator może poprawić formatowanie, dopasowując styl do tego, który jest prezentowany w serwisie Fanatycy Adrenaliny);
3. Tytuł lub lead jest za długi;
4. Artykuł zawiera błędy językowe lub merytoryczne;
5. Zdjęcia nie pasują do treści przesłanego artykułu.

Zapytania ofertowe proszę kierować przez formularz zgłoszeniowy w zakładce kontakt lub na adres:

info@fanatycyadrenliny.pl

Fanatycy Adrenaliny Team